​Muhasabah Diri

posted in: Nasihat Ulama | 0

KISAH SEDERHANA DALAM MENGHADAPI HIDUP “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [Q.S.Al-Hasyr (59):18] Harta … Continued