” Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az-Zumar : 10)

Sabar itu…
■ Sabar itu Capek.
■ Sabar itu Pegel.
■ Sabar itu Kesel.
■ Sabar itu Emosi.
■ Sabar itu Susah.
■ Sabar itu Indah.
■ Indahnya kapan?
■ Ya sabar aja.

” Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas.” (QS. Az Zumar:10)

Semoga kita dapat mengambil pengetahuan yang bermanfaat dan bernilai ibadah.
Silahkan Klik Like dan Bagikan di halamanmu agar kamu dan teman-temanmu senantiasa istiqomah dan bisa meningkatkan ketakwaannya kepada ALLAH SWT.
Ya ALLAH…
✔ Muliakanlah orang yang membaca status ini
✔ Entengkanlah kakinya untuk melangkah ke masjid
✔ Lapangkanlah hatinya
✔ Bahagiakanlah keluarganya
✔ Luaskan rezekinya seluas lautan
✔ Mudahkan segala urusannya
✔ Kabulkan cita-citanya
✔ Jauhkan dari segala Musibah
✔ Jauhkan dari segala Penyakit,Fitnah,Prasangka Keji,Berkata Kasar dan Mungkar.
✔ Dan dekatkanlah jodohnya untuk orang yang
membaca dan membagikan status ini.
Aamiin ya Rabbal’alamin.

Sumber: Ustadz Ahmad Al- Habsyi

Image: Google.com/image

Sabar
Tagged on:     

Leave a Reply